Jezus Chrystus

Drukuj

Jezus Chrystus


 

Jezus Chrystus (ur. ok. 8–4 p.n.e., zm. 30 lub 33 w Jerozolimie) – centralna postać chrześcijaństwa, założyciel Kościoła, który uznaje go jednocześnie za Boga i człowieka, współistotnego Bogu Ojcu.

Pierwszy człon imienia – Jezus – to spolszczenie hebrajskiego ישוע, ישו Joszue, Jehoszua, skróconego do Yeszu, nadane przy obrzezaniu (por. Łk 2,21). Było znane także w Starym Testamencie. Nosił je następca Mojżesza Jozue (zob. Joz1,1) – w tradycji polskiej brzmi ono inaczej ze względu na szacunek i wyjątkowość założyciela chrześcijaństwa, lecz po hebrajsku ich imiona brzmią identycznie. Imię Jezus nosił również autor księgi Mądrości Syracha, z tego samego powodu nazywa się ją od imienia ojca autora. W języku aramejskim ܝܫܘܥ ,ܝܫܘ Jeszua, stgr. Ιησούς - znaczy Jahwe jest zbawieniem. Drugi człon –Chrystus – określa mesjańską godność Jezusa z Nazaretu. Już w Nowym Testamencie stał się jakby jego drugim imieniem: (hebr.) Mesziah, stgr. Χριστός Christós - namaszczony, pomazaniec, mesjasz.

 

źródło: wikipedia


 

 
html5 valid

Słowo na każdy dzień

 

Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. 

Prowadzimy bowiem walkę nie ze zwykłymi ludźmi, lecz mamy stawiać czoło Zwierzchnościom i Władzom, rządcom świata tych ciemności oraz mocom duchowym zła na wyżynach niebieskich.  

W końcu, bracia, zabiegajcie o to wszystko, co prawdziwe, co godne chrześcijanina, co sprawiedliwe, co czyste, co Bogu miłe i co zasługuje na uznanie; co uchodzi za cnotę i jest czynem godnym chwały.

W ten sposób zdobywać będą cenny i trwały skarb na własną przyszłość, czyli na życie wieczne.

 

(1Kor 10:12, Ef 6:12, Fil 4:8, 1Tm 6:19 PBWP)