Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1:1-4
html5 valid

Słowo na każdy dzień

 

Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. 

Prowadzimy bowiem walkę nie ze zwykłymi ludźmi, lecz mamy stawiać czoło Zwierzchnościom i Władzom, rządcom świata tych ciemności oraz mocom duchowym zła na wyżynach niebieskich.  

W końcu, bracia, zabiegajcie o to wszystko, co prawdziwe, co godne chrześcijanina, co sprawiedliwe, co czyste, co Bogu miłe i co zasługuje na uznanie; co uchodzi za cnotę i jest czynem godnym chwały.

W ten sposób zdobywać będą cenny i trwały skarb na własną przyszłość, czyli na życie wieczne.

 

(1Kor 10:12, Ef 6:12, Fil 4:8, 1Tm 6:19 PBWP)